HLR

Hjärt-Lungräddning HLR

Vi anpassar kursen efter ert behov. Är er arbetsplats utsatt för specifika risker där personalen behöver verksamhetsanpassade övningar i att rädda liv med hjärt-lungräddning? Vi erbjuder skräddarsydda kurser i HLR, D-HLR och första

Omfattning
–    Varje kurstillfälle omfattar ca: 2-3 timmar.
–    Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll


Hjärt-lungräddning
–    De första kritiska minuterna
–    Kedjan som räddar liv
–    Kontrollera livstecken
–    Skapa öppen luftväg
–    Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
–    Larma på rätt sätt
–    Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp


Hjärtstartare
–    Information
–    Demonstration
–    Teknisk genomgång
–    Säkerhetsaspekter
–    Säker och effektiv användning av hjärtstartare
–    Övning

Luftvägsstopp
–    Identifiera och åtgärda luftvägsstopp    


Material
Varje kursdeltagare:
–    Nyttjar en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
–    Erhåller ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomförd kurs.

 
Utbildningen genomförs enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer. Målet är att deltagarna ska ha förvärvat kunskaper i hur man utför manuell hjärt-lungräddning, hjärtstartarens funktioner och hur man använder hjärtstartaren i teori och praktik.

Gör företaget till en hjärtsäker zon: