brandskyddsutbildning

Grundläggande brandskyddsutbildning

På vår utbildning i grundläggande brandskydd får du lära dig mer om varför det börjar brinna. Vi pratar om hur du ska agera vid en brand på din arbetsplats eller i din bostad och du får veta hur du kan förhindra att bränder uppstår. Kursen avslutas med praktik där du bland annat får genomföra en släckövning med handbrandsläckare.


Omfattning

 • Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar.

 • Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.


Innehåll

 • Hur en brand uppstår

 • Hur man släcker den lilla branden

 • Utrymning

 • Risker i ditt hem och på din arbetsplats

 • Brandceller

 • Gruppdiskussion kring olika scenarier

 • Mänskligt beteende vid en nödsituation

 • Släckutrustning

 • Praktisk släckövning med handbransläckare

 
Förutsättningar

 • Inga förkunskaper krävs.

 • Vi rekommenderar oömma kläder till de praktiska övningarna.


Målsättning


 • Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha förvärvat de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att minimera risken att någon skadas eller omkommer vid brand.


 Våra instruktörer har lång erfarenhet av brandskydd och hjälper gärna till med att se över förutsättningarna på just din arbetsplats. Kontakta oss för mer information.