Brandskyddsbesiktning sba

Brandskyddsbesiktning

Våra brandskyddstekniker hjälper er med kvalitativa och säkra nulägesanalyser av fastighetens brandrisker och brandskydd.

Bakgrund

  • Som en del av det systematiska brandskyddsarbetet genomförs en besiktning av er fastighet som ligger till grund för allt brandskyddsarbete.


Innehåll

  • Platsbesök och genomgång av fastigheten.

  • Inventering av risker.

  • Inventering av fast och portabelt brandskydd.Besiktningsprotokoll

  • Besiktningen dokumenteras och protokollet står som grund för den handlingsplan ni har i ert brandskyddsarbete.

  • Efter upprättandet går vi tillsammans med er igenom protokollet och svarar på de frågeställningar ni har.Vi på Brandskydd Norr hjälper givetvis till med konsultation och utveckling av ert brandskydd. Kontakta oss för mer information.