Fallskydd

Fallskydd

Vid arbete på höga höjder krävs kunskapen i att förebygga fallolyckor. Vi ger dig en utbildning i fallskydd som följer Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och gällande EU-direktiv.

Målgrupp
–    Utbildning i fallskydd är ett krav för alla som arbetar på en höjd av två meter eller mer där risk för fall föreligger. 


Omfattning
–    Varje kurstillfälle omfattar ca: 4-7 timmar beroende på antal och upplägg.
–    Förutom kunskap om gällande lagkrav ges deltagaren utbildning i hur riskanalyser och räddningsplaner utförs samt får bekanta sig med fallskyddsutrustning.


Innehåll
–    Lagstiftning och föreskrifter
–    Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
–    Fallskyddssystem
–    Förankring
–    Ergonomi
–    Skötsel
–    Kontroll
–    Daglig tillsyn
–    Hur man hjälper vid olycka/tillbud    Utbildningsmål
–    Målet är att efter avslutad utbildning ska deltagaren ha kunskap i hur man använder en fallskyddssele och när den ska användas i enlighet med AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning.
–    Efter godkänd kurs erhålles ett internationellt erkänt certifikat som är giltigt i tre år.